Ž U P N E    O B A V I J E S T

19.2. – 4. 3. 2018.

 

DAN BLAGDAN NAKANA
PONEDJELJAK, 19.2.

 

  + ob. Božac

+ Ana Marčeta                                                  18 sati

UTORAK, 20.2.

 

  + Božo, Jelka, Josip Čubelić

+ vlč. Ante Kresina                                           18 sati

SRIJEDA, 21. 2.   + Goran, Karlo Belas                                        18 sati
ČETVRTAK, 22. 2.   + Nini, Bepo, Mirko, Karlo Marčeta              18 sati
PETAK, 23. 2. KRIŽNI PUT U 17.15 + Jakov, Anica, ob. Katić                                 18 sati
SUBOTA, 24. 2.   + Mladenka

+ Marija Sabadi                                                 18 sati

NEDJELJA, 25. 2. Kvatrena nedjelja Za narod                                                            10 sati
   
PONEDJELJAK, 26. 2. Po nakani                                                           18 sati
UTORAK, 27. 2. + Mario Pavlišić                                                18 sati
SRIJEDA, 28. 2. + Marijan Miklaučić                                         18 sati
ČETVRTAK, 1. 3. + Anto Jelavić

+ Luka, Marija Čorak                                        18 sati

PETAK, 2. 3.  

KRIŽNI PUT U 17.15

+ Elza Radolović

+ Ivan, Jela, ob. Katić                                       18 sati

SUBOTA, 3. 3. + Josip, ob. Glušić, ob. Dobrić                        18 sati
NEDJELJA, 4. 3. Za narod                                                           10 sati

 

Svakog petka u korizmi

pobožnost Križnog puta u 17.15 sati.

Vjeronauk za:

KRIZMANIKE u četvrtak u 17 sati

PRVOPRIČESNIKE u nedjelju 11 sati.