Adventski vijenac ispred crkve

U Fažani blagoslovljen veliki adventski vijenac na trgu ispred župne crkve sv. Kuzme i Damjana i upaljena prva svije?a

U nedjelju, 1. prosinca 2013. u Fažani nedaleko Pule, liturgijsko vrijeme Došaš?a zapo?elo je na jedan inovativan na?in. Na glavnom mjesnom trgu ispred župne crkve Sv. Kuzme i Damjana prije po?etka mise prve nedjelje došaš?a, blagoslovljen je veliki adventski vijenac i sve?ano zapaljena prva svije?a. Postavljanje vijenca, promjera 2,5 metra, rezultat je skladne suradnje župe i mjesne Turisti?ke zajednice. Župnik je, prije blagoslova vijenca, izrazio zahvalnost svima koji su doprinijeli realizaciji tog lijepog projekta naglasivši da je time „ove godine Došaš?e u župi posebno, sve?anije, i iznad svega za nas vjernike poticaj da i mi budemo svjetlo u svojim obiteljima i društvu“. Župnik je zahvalio župljanima Dariu Moscardi i Ani Pavkov koji su u suradnji sa drugim župljanima aranžirali vijenac. Nakon blagoslova gospo?a Ivanka Ivan?i?, koja ve? dugi niz godina svakodnevno predvodi pobožnost krunice u župnoj crkvi, upalila je prvu svije?u. Uslijedio je kratki nastup župnoga zbora, a nakon toga je zapo?ela župna misa.