Župne obavijesti

Župne obavijesti

Ž U P N E O B A V I J E S T I
5. – 18. 3. 2018.

DAN BLAGDAN NAKANA
PONEDJELJAK, 5.3. + Radojka Perković 18 sati
UTORAK, 6.3.
+ Anđelo Radin
+ Anton Pliško 18 sati
SRIJEDA, 7.3. + Igor, Marija, Petar Lanča 18 sati
ČETVRTAK, 8.3. + Foška, Ivan Štoković 18 sati
PETAK, 9.3. KRIŽNI PUT U 17.15 + Slavko Mrakovčić
+ Manuel, Božo, Đani, Martin Rabar 18 sati
SUBOTA, 10.3. + Justo Rudan, Josip Kostešić
+ Anđelo, Pjerina, Josip, Valentina Vitulić 18 sati
NEDJELJA, 11.3. Za narod 10 sati

PONEDJELJAK, 12.3. + ob. Hutinec, ob. Štoković 18 sati
UTORAK, 13.3. + Gracijano Belušić 18 sati
SRIJEDA, 14.3. + Ivan, Tatjana, Renata Mužina, ob. Puntar18 sati
ČETVRTAK, 15.3. + ob. Jelavić 18 sati
PETAK, 16.3. KRIŽNI PUT U 17.15 + Slavko Bogdan 18 sati
SUBOTA, 17. 3. Krštenje u 13 sati + Ivan, Snježana Kraljić, Živko Butković 18 sati
NEDJELJA, 18. 3. Za narod 10 sati

Više...
Blagoslov novog križnog puta

Blagoslov novog križnog puta

Župljani Fažane, nakon što su proširili kor u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana, nabavili su novi umjetnički križni put od umjetnika Ivice Jurčevića te ga na početku korizme postavili u istoj crkvi. U petak, 16. veljače 2018., na početku pobožnosti Križnog puta, vlč. Ilija Jakovljević, župnik, blagoslovio je novi Križni put. Zahvalio se župljanima, napose obitelji Etinger i drugima, koji su dali svoj doprinos da se ovaj projekt realizira. Koordinator ovog projekta je bio župljanin Frano Perković.

Više...
Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje

ČETVRTAK, 15. 02. 2018.

Uputa Kongregacije za kauze svetih

UVOD

Moći su u Crkvi oduvijek bile predmetom posebnog štovanja i pažnje jer su tijela blaženika i svetaca, koja čekaju uskrsnuće, na ovoj zemlji bila živi hram Duha Svetoga i sredstvo njihove svetosti, koju je Apostolska Stolica priznala beatifikacijom i kanonizacijom.[1] Moći blaženika i svetaca ne smiju se izlagati štovanju vjernika bez odgovarajuće potvrde crkvene vlasti koja jamči njihovu vjerodostojnost.

Više...

Ž U P N E    O B A V I J E S T

19.2. – 4. 3. 2018.

 

DAN BLAGDAN NAKANA
PONEDJELJAK, 19.2.

 

  + ob. Božac

+ Ana Marčeta                                                  18 sati

UTORAK, 20.2.

 

  + Božo, Jelka, Josip Čubelić

+ vlč. Ante Kresina                                           18 sati

SRIJEDA, 21. 2.   + Goran, Karlo Belas                                        18 sati
ČETVRTAK, 22. 2.   + Nini, Bepo, Mirko, Karlo Marčeta              18 sati
PETAK, 23. 2. KRIŽNI PUT U 17.15 + Jakov, Anica, ob. Katić                                 18 sati
SUBOTA, 24. 2.   + Mladenka

+ Marija Sabadi                                                 18 sati

NEDJELJA, 25. 2. Kvatrena nedjelja Za narod                                                            10 sati
   
PONEDJELJAK, 26. 2. Po nakani                                                           18 sati
UTORAK, 27. 2. + Mario Pavlišić                                                18 sati
SRIJEDA, 28. 2. + Marijan Miklaučić                                         18 sati
ČETVRTAK, 1. 3. + Anto Jelavić

+ Luka, Marija Čorak                                        18 sati

PETAK, 2. 3.  

KRIŽNI PUT U 17.15

+ Elza Radolović

+ Ivan, Jela, ob. Katić                                       18 sati

SUBOTA, 3. 3. + Josip, ob. Glušić, ob. Dobrić                        18 sati
NEDJELJA, 4. 3. Za narod                                                           10 sati

 

Svakog petka u korizmi

pobožnost Križnog puta u 17.15 sati.

Vjeronauk za:

KRIZMANIKE u četvrtak u 17 sati

PRVOPRIČESNIKE u nedjelju 11 sati.

Više...
Župne obavijesti, 5-11.2.2018

Župne obavijesti, 5-11.2.2018

DAN BLAGDAN NAKANA
PONEDJELJAK   + Kata Najmarević                                            18 sati
UTORAK Rod. za krizmanike + Ljudimila Čirjak                                              18 sati
SRIJEDA Rod. za prvopričesnike + Kata Škrava                                                    18 sati
ČETVRTAK Krizmanici u 17 sati + Mato Pudić, zahvalnica                                18 sati
PETAK + Mara, Zvonko Jelaš, Jelka, Niko Marković18 sati
SUBOTA Bl. Alojzije Stepinac + Lucija, Martin Božac                                     18 sati
NEDJELJA Dan bolesnika Za narod                                                            10 sati

 

Dan bolesnika – sjetimo se u svojim molitvama, mislima; ako možemo i pohodimo; najpotrebnije članove u našoj župi.

 

Vjeronauk za:

KRIZMANIKE u četvrtak u 17 sati

PRVOPRIČESNIKE u nedjelju 11 sati.

—-

RODITELJSKI SASTANAK ZA:

-krizmanike u utorak u 18 sati u crkvi

-prvopričesnike u srijedu u 18 sati u crkvi

Više...
Relikvije u Crkvi: autentičnost i čuvanje

Relikvije u Crkvi: autentičnost i čuvanje

Kongregacija za kauze svetaca objavila je u subotu, 16. prosinca 2017. naputak o autentičnosti, čuvanju i postupanju s relikvijama. Upućena biskupima, eparsima i onima koji su u pravu s njima izjednačeni, kao i onima koji sudjeluju u postupcima koji se tiču relikvija svetaca i blaženika Crkve, kao i posmrtnih ostataka onih koji su proglašeni slugama Božjim, naputkom se želi olakšati pravilno postupanje s relikvijama.

„Relikvije su u Crkvi oduvijek bile predmetom posebnog štovanja i pažnje jer su tijela svetaca i blaženika, koja čekaju uskrsnuće, na ovoj zemlji bila živi hram Duha Svetoga i sredstvo njihove svetosti, koju je Crkva priznala beatifikacijom i kanonizacijom”, navodi se u naputku Kongregacije za kauze svetaca koji nosi naslov „Relikvije u Crkvi: autentičnost i čuvanje”. Novi će dokument zamijeniti dodatak naputku „Sanctorum Mater”.

Više...
Dan Posvećenog života

Dan Posvećenog života

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Poštovane redovnice, redovnici i laici posvećeni u svijetu,

drage sestre i draga braćo u Kristu!

1. Prošle smo godine obilježili prvi Svjetski dan siromašnih koji je proglasio papa Franjo. Na početku svoje poruke za taj dan on je istaknuo riječi Prve Ivanove poslanice: „Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom” (1Iv 3,18). Upravo bi redovnice, redovnici i laici posvećeni u svijetu trebali ove riječi osjetiti kao osobni poziv i poziv svojim zajednicama da se djelatnom ljubavlju približe svakom siromahu i svakom čovjeku u potrebi. Na početku je takva djelovanja uvijek vjera u Isusa Krista koji „sam sebe oplijeni” (Fil 2,7). Zanimljivo je vidjeti kako govor o Kristu koji se oplijenio apostol Pavao započinje pozivom: „Neka u vama bude isto mišljenje kao u Kristu Isusu” (2,5). Zavjet siromaštva i odluka da se žive evanđeoski savjeti – ta odluka da čovjek oplijeni samoga sebe – bitni su čimbenik nasljedovanja Krista. U Kristu, pak, ova odluka potaknuta je ljubavlju prema ljudskom rodu. On se opljenjuje da bi postao „ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik” (2,7). Slično se i nasljedovanje njegova siromaštva ne može ostvariti bez osjećaja i stava solidarnosti prema svakom čovjeku, osobito onom u potrebi.

Više...
Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika (11. veljače 2018.)

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika (11. veljače 2018.)

“Evo ti sina!… Evo ti majke!” I od toga časa uze je učenik k sebi” (Iv 19, 26-27).

Draga braćo i sestre,

Crkva svoje služenje bolesnima i onima koji za njih skrbe mora nastaviti sa sve većim poletom, u vjernosti Gospodinovoj zapovijedi (usp. Lk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i nasljedujući vrlo rječiti primjer svoje Glave i Učitelja.

Ove godine za temu Dana bolesnika uzete su riječi koje Isus s križa upućuje svojoj Majci i Ivanu: “”Evo ti sina!… Evo ti majke!” I od toga časa uze je učenik k sebi” (Iv 19, 26-27).

Više...
Poruka za Dan života

Poruka za Dan života

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

U  pripravi  za  Treći  nacionalni  susret  hrvatskih  katoličkih obitelji  koji će se, pod geslom „Obitelj – izvor života i radosti”, održati u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2018., svoj pogled i pozornost ove godine usmjeravamo osobito prema ženama i majkama.

Čini se da je u postmodernome  vremenu za odgovorno  ispunjavanje  majčinskoga  poslanja u obitelji, Crkvi i društvu potrebno sve više snage i hrabrosti kako bi se moglo živjeti i svjedočiti uzvišenost i ljepotu majčinstva. Majčinstvo se ne doživljava kao neko junačko djelo, niti se na majke gleda kao na junakinje. Posvećivanje godina života djeci zahtijeva suosjećanje, osjetljivost i preobilnu ljubav. Zajedno sa suprugom, a ponekad, nažalost, i posve sama, žena/majka podiže novu osobu, pripremajući je da bude dio društva. Čineći to s ljubavlju i predanjem te pouzdanjem u Božju providnost majke na taj način svijet čine boljim mjestom.

Više...
Župne obavijesti: 1.-7. I. 2018.

Župne obavijesti: 1.-7. I. 2018.

ŽUPNE OBAVIJESTI

od 1. do 7. 1. 2018.

DAN Župna događanja SV. MISA I NAKANA
PONEDJELJAK Marija Bogorodica –

NOVA GODINA

+ Kristina Vragović                                                   10 sati
UTORAK   + Josip, Ruža Puja                                                       18 sati
SRIJEDA   + Kata Starčević                                                          18 sati
ČETVRTAK   + Roža Meden, ob. Stepčić

+ Ernesto, Štefanija, ob. Kert                                    18 sati

PETAK   + Marko, Šime, Anđa Paulović                                 18 sati
SUBOTA TRI KRALJA                                                                                10  sati
NEDJELJA Krštenje Isusovo Misa za narod i djecu                                          10,00 sati

 

Sretna i blagoslovljena 2018. godina

Više...