Raspored bogoslužja

Raspored bogoslužja

Raspored bogoslužja

Nedjeljom
u 8,30 za puk
u 10,00 za mladež

Radnim danom


u 19,00 sati

subotom u 9 ili 19 sati

u 20,30 Valbandon – u Policijski kamp- crkva bl. Miroslava Bulešića (srpanj i kolovoz)

Posjet bolesnicima u kući i bolnici:
Za ove potrebe možete se obratiti na telefon 052/ 521-097; 0992856570

U rujnu i listopadu upis odraslih za sakramente kršćanske inicijacije

Kontakt:

mr.sc. Ilija Jakovljević, župnik
e-mail: zupnik@zupa-fazana.com

Više...