Raspored bogoslužja

Raspored bogoslužja

Raspored bogoslužja
Radnim danom misna slavlja su u 8 ili 18 sati od 27. rujna 2021.

Nedjeljom u 8,30 i 10 sati

Posjet bolesnicima u kući i bolnici:
Za ove potrebe možete se obratiti na telefon 052/ 521-097; 0992856570

U rujnu i listopadu upis odraslih za sakramente kršćanske inicijacije

Kontakt:

mr.sc. Ilija Jakovljević, župnik
e-mail: zupnik@zupa-fazana.com

Više...