Crkve na području župe

CRKVA SV. KUZME I DAMJANA

Crkva Sv. Kuzme i Damjana je ujedno i župna crkva. Jednobrodna kamena građevina (24x8x8) smještena je u središtu naselja uz samu morsku obalu. Građena je i dograđivana u više faza. Prva crkva pripada paleobizantskom tipu graditeljstva iz VI. stoljeća. Na njenim temeljima potom izrasta romanička pa gotička. Nakon restauracije 1500. te dogradnje i proširivanja koje je uslijedilo 1688. dobiva današnje gabarite Naknadno joj je u prvoj polovici XIX. stoljeća dograđen prezbiterij i preuređeno pročelje u neoklasicističkom stilu. Prilikom temeljite restauracije u vremenu od 1928.-1932. crkvi je uglavnom vraćen izgled iz 1688. godine. Unutar se nalazi pet oltara. Gospe od krunice, Sv. Kuzme i Damjana , Sv. Andrije i Margarete , Kristova uskrsnuća i Svetoga Križa. Svi su retabli drveni i pripadaju vremenu renesanse osim Svetoga Križa čiji je dotrajali gotički oltar zamijenjen novim početkom XX. stoljeća ali je ostavljeno gotičko raspelo. Pale na oltarima su oslikali mletački majstori na prijelazu iz XVI. u XVII. stoljeće.
Na ulazu u crkvu s unutrašnje strane, oslonjeno na goti?čki portal nalazi se pjevalište s orguljama iz 1858. godine, poduprto s dva monolitna kamena stupa 1881.

Više...