Umjetnine

U crkvi se čuva veliki broj liturgijskih predmeta raznolike umjetničke, estetske i praktične vrijednosti( kaleži, monstrance, relikvijari, misnice, srebrni i drveni svijećnjaci, misali, bratovštinski barjaci ).

Vrlo je vrijedna pala na glavnom oltaru na kojoj je prikazan Uskrsli Krist u društvu sa Sv. Kuzmom i Damjanom te drugim svecima. Slika je rad poznatog venecijanskog majstora Leonarda Corone nastala u stilu manirizma sedam godina prije njegove smrti, negdje oko1600. Inače, Corona je suvremenik i izravni konkurent vrlo aktivnog i na području Istre izuzetno prisutnog slikara Palme Mlađega. Posebnu vrijednost ovom likovnom ostvarenju daje i činjenica da je to jedino njegovo djelo koje je osobno naslikao a nalazi se s ovu stranu Jadrana.

Više...