Povijest župe

Vrijeme formalnog početka župe, njen teritorijalni opseg i njen ustrojbeni status, teško je odredit, posebice u ono doba kada je ušla u sklop ravenskog feuda Sv. Apolinara u VI. stoljeću. Ali, da je fažanska zajednica bila dobro ustrojena svjedoči i isprava cara Konrada II. iz 1028. kojom se zajedno sa drugim susjednim naseljima najveći dio Fažane kao posjed dodjeljuje puljskim biskupima dok je tek manji dio formalno do 1185. ostao posjedom ravenskog Sv. Apolinara. Međutim, s obzirom na intenzivnu dogradnju i proširivanje sakralnih objekata, posebice kompleksa crkve Sv. Kuzme i Damjana, moguće je pretpostaviti da je župa utemeljena u X. ili XI. stoljeću , možda upravo te 1028. kada je preuzimaju puljski biskupi.

Više...