Ekonomsko vijeće

Članovi ekonomskog vijeća

1. Ante Pavić

2. Dorijana Ivis

3. Nadia Brenko

Više...
Objavljeno u: ŽPV

Članovi Župnog Pastoralnog vijeća

Članovi Župnog pastoralnog vijeća:

Ilija Jakovljević, župnik, predsjednik vijeća

Dekretom porečkog i pulskog biskupa, mons. Ivana Milovana, broj: 1167/2010, od dana 30. prosinca 2010., za članove Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća za župu sv. Kuzme i Damjana u Fažani, za petogodišnji mandat potvrđeni su:

Zora Markotić, Maria Grazia Crnčić Brajković, Aldo Baša, Dorijana Ivis, Sanja Fontana, Mirjana Sabadi, Ante Pavić, Vladimir Ivančevi?, Vlasta Popić, Željka Nuić, Nadija Červar, Mondina Gavočanov, Zvonko Kovčalija, Ljubica Rajher i Barbara Đurkić.

Više...
Objavljeno u: ŽPV

Zapisnik sa skupštine ŽPV-a

 

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Župnog pastoralnog vije?a, održane 25. sije?nja 2012. u Fažani, s po?etkom u 19 sati.

 

Prisutni ?lanovi: Aldo Baša, Dorijana Ivis, Sanja Fontana, Mirjana Sabadi, Ante Pavi?, Vladimir Ivan?evi?, Vlasta Popi?, Željka Nui?, Nadija ?ervar, Mondina Gavo?anov, Zvonko Kov?alija i Barbara ?urki?.

 

Program sjednice:

 

Više...
Objavljeno u: ŽPV