Ekonomsko vijeće

Ekonomsko vijeće Župe Fažana

1. Nadia Brenko
2. Frane Perković
3. Danijela Battisttuta

Više...
Objavljeno u: ŽPV

Članovi Župnog Pastoralnog vijeća

Članovi župnog pastoralnog vijeća

1. Frane Perković
2. Nadia Brenko
3. Mirjana Sabadi
4. Aldo Baša
5. Mladen Zovko
6. Zvonko Kovčalija
7. Ana Pavkov
8. Darko Etinger
9. Martina Pavletić
10. Danijela Battistuta
11. Barbara Marijanović
12. Vedran Ančić
13. Goran Anđelić
14. Anton Racan
15. Sandi Lanča

Više...
Objavljeno u: ŽPV

Zapisnik sa skupštine ŽPV-a

 

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Župnog pastoralnog vije?a, održane 25. sije?nja 2012. u Fažani, s po?etkom u 19 sati.

 

Prisutni ?lanovi: Aldo Baša, Dorijana Ivis, Sanja Fontana, Mirjana Sabadi, Ante Pavi?, Vladimir Ivan?evi?, Vlasta Popi?, Željka Nui?, Nadija ?ervar, Mondina Gavo?anov, Zvonko Kov?alija i Barbara ?urki?.

 

Program sjednice:

 

Više...
Objavljeno u: ŽPV