Ekonomsko vijeće

Ekonomsko vijeće Župe Fažana

1. Nadia Brenko
2. Frane Perković
3. Danijela Battisttuta