Odgađa se duhovna obnova u Pazinu

Odgađa se duhovna obnova u Pazinu

Zbog potrebnih mjera predostrožnosti radi čuvanja zdravlja, izvješćujemo Vas da se već najavljena duhovna obnova za pjevače, čitače, članove Župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća, vjeroučitelje i župne animatore koja se trebala održati u subotu, 14. ožujka 2020. godine u Pazinskom kolegiju, odgađa do daljnjega.