Početak korizme

Početak korizme

Ž U P N E O B A V I J E S T I
24. 2. – 1. 3. 2020.

PONEDJELJAK
Anđelko, Stanislava Radin                                           18 sati
Misa u Valbanodnu (Dan bl. Miroslava)                        18 sati

UTORAK Perka, Frano Julardžija                              18 sati

SRIJEDA Pepelnica – post i nemrs Ob. Pudić
Petar Hrelja            18 sati

ČETVRTAK Marijan Miklaučić; Vinicio Fachin             18 sati

PETAKKrižni put-17,30

Marijo Pavlišić                      18 sati

SUBOTA Krštenje i misa 13 sati
NEDJELJA

Za narod 8,30 sati
Po nakani 10 sati

Hodočašće u Međugorje , 5. – 8. 3. 2020.,prijave u sakristiji

polazak iz Fažane u 22,30 sati

Cijena 700 kn