Proslava Dana policijske kapelanije bl. Miroslav Bulešić

Proslava Dana policijske kapelanije bl. Miroslav Bulešić

Svečana sveta misa prigodom Dana policijske kapelanije bl. Miroslav Bulešić za Policijsku upravu istarsku bit će 6. studenog 2017. u 11 sati u crkvi bl. Miroslava u Valbandonu.