Raspored blagoslova obitelji u Fažani

Raspored blagoslova obitelji u Fažani

BLAGOLSOV OBITELJI
Ove godine u blagoslovu obitelji sudjelovat će i don Ivo Borić

1. 12. SUBOTA: PINETA (Valbandon) – Župnik

3.12. PONEDJELJAK:
Trg sv. Kuzme i Damjana, Ribarska, Žrtava Fašizma, Omladinska, Smareglieva, Jurine i Franine, Trg Stare Škole, Veliki trg, Zorzi Ventura, Viktora Cara Emina, Riva, Vladimira Gortana, Aleja Maslina, 43. Istarske Divizije – don Ivo
ŽUPNI TRG, BRIJUNSKA, VALENTINA CUKARIĆA, VODNJANSKA – župnik

4.12. UTORAK: LAVANDA, KUNTRADA, ULIKA, – don Ivo
MALA VALA, FAŽANSKA (ŠURIDA) – župnik

5.12. SRIJEDA: DRAGONJA, VOĆARSKA – don Ivo
PEROJSKA, PRVOMAJSKA, PINETA, PROŠTIN, RUŽE PETROVIĆ, BRAĆE MILIN – župnik

6.12. ČETVRTAK: KVART MIMOZA, KAMELIJA – don Ivo
BORACA, BRAĆE ILIĆ (prije podne), PINO BUDICIN – župnik

7.12. PETAK: PULJSKA, MATIJE VLAČIĆ – don Ivo
PUT SV. ELIZEJA, ISTARSKA (od 11 sati) – župnik

8. 12. SUBOTA: PEROJ, LETAN I PORTIĆ – župnik
Vladimira Nazora, GALIŽANSKA – don Ivo

Blagoslov počinje oko 8,00 sati, prema rasporedu ulica. Ako u navedene dane niste doma, možete se javiti i dogovoriti po povratku (tel: 0992856570).
HVALA SVIMA NA VAŠEM DARU PRGODOM BLAGOSLOVA OBITELJI. NJIME SE FINANCIRA OBNOVA NAŠIH CRKAVA I UMJETNINA.

Mise zornice u 6 sati svaki dan osim u nedjelje u adventu.
HVALA SVIMA

Želim se svima zahvaliti koji su svojom molitvom i materijalnom pomoći podupirali rad naše župne zajednice.
Zahvala gosp. Radomiru Koraću, načelniku, i Općini Fažana na financijskoj pomoći kod restauracije vrata i obnovi stolarije na crkavam.

U našoj župi smo nabavili:
 Novi Križni put i oltarnu sliku posvećenu Istarskim mučenicima u crkvi u Valbandonu. Hvala dobročiniteljima.
 Uredili smo novu busolu (pred ulaz) u župnoj crkvi.
 Napravljena je nova rampa za ulaz invalida u župnu crkvu (hvala sponzorima).
 Restaurirano je korpus s oltara sv. križa u župnoj crkvi. Hvala Ministarstvu kulture i Turističkoj zajednici općine Fažana.

Radovi pred nama:
o Restauracija jednog križa iz crkve na groblju.
o Uređenje prozora u Župnoj dvorani.
o Uređenje crkve na groblju. Tu se nadamo pomoći Općine.
o Uređenje prezbiterija u župnoj Crkvi.
o Zahvaljujem Vam se na svakom Vašem daru i pomoći da uredimo naše objekte.

Čišćenje crkve. Dogovoreno je da čišćenje crkava u Fažani (njih 5) povjerimo jednoj osobi koju bi mjesečno plaćali. To ćemo moći uz Vašu financijsku pomoć Hvala.