Raspored misnih slavlja

  

ŽUPNE OBAVIJESTI

od 17. do 23.10. 2016.

DAN Župna događanja SV. MISA I NAKANA
PONEDJELJAK   + Ljubica, Gabrijel Bergić

+ Sergio Dusman                                                  18 sati

UTORAK Sv. Luka, ev. + Mario Sokolić                                                    18 sati
SRIJEDA ŽUPNI ZBOR U 18 SATI Zahvala

+ Ljuba Kett                                                         18 sati

ČETVRTAK   Po nakani                                                              18 sati
PETAK   +Ivan, Danica Križman, Anđela Vitasović          18 sati
SUBOTA Sv. Ivan Pavao II., papa +                                                                             9 sati
NEDJELJA Misijska nedjelja + Hrvoje, ob. Puhar                                                9 sati

10,30 sati