Raspored misa u Fažani od 14.do 28.7.2018.

Raspored misa u Fažani od 14.do 28.7.2018.

 

ŽUPNE OBAVIJEST6

Za Gospu Karmelsku misa je u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana u Fažani