Raspored misa

Raspored misa

ŽUPNE OBAVIJESTI
od 19. do 25. 8. 2019.

UTORAK Ivan, Marija Krajnović; Ivan, Marica Brico;Mato Pudić
Po nakani 19 sati

SRIJEDA + po nakani 19 sati

ČETVRTAK + Ilija Šestan 19 sati

PETAK  + Đani Černac 9 sati

Lanišće u 18 sati – blagoslov obnovljenih prostora mučeništva bl. Miroslava Bulešića

SUBOTA, Bl. Miroslav Bulešić, Misa u Valbandonu u 10 sati
NEDJELJA Za narod 8,30 sati

Marko Marčeta, Petar Grbac 10 sati

Proslava blagdana bl. Miroslava Bulešića
u subotu u 18 sati u Svetvinčentu