Raspored misnih slavlja u Fažani

Raspored misnih slavlja u Fažani

Radnim danom u 19 sati

Subotom u 9 ili 19 sati

Nedjeljom u 8,30 i 10 sati