Raspored sv. misa

Raspored sv. misa

ŽUPNE OBAVIJESTI

od 15. do 21. 5. 2017.

 

DAN SV. MISA I NAKANA
PONEDJELJAK + Maria Piljan                                                           19 sati
UTORAK + Pietro Mitton                                                    19 sati
SRIJEDA + Petar Lošćac

+ Pero, Ruža Andrijašević                                       19 sati

ČETVRTAK + Ivan, Ana Benčić                                                   19 sati
PETAK + na čast Sv. Obitelji                                                19 sati
SUBOTA + Anton Pekica                                                         19 sati
NEDJELJA Za narod                                                                      9 sati                                                         + na čast sv. Antuna                                          10,30 sati
ŽUPNE OBAVIJESTI

22.-28.5.2017.

PONEDJELJAK + Mirela Osdautaj, Ana Bilić                                  19 sati
UTORAK + Ob. Burić, Ivis, Hrvatin, Matejčić                       19 sati
SRIJEDA + Branko Erceg                                                         19 sati
ČETVRTAK + ob. Filipjak                                                             19 sati
PETAK + Mirko Pavelec                                                       19 sati
SUBOTA

Vjenčanja

  Milanović – Barić                                          15 sati

Chiodi – Kalem                                              17 sati

Vinduška – Kovačević                                  18 sati

NEDJELJA + Franjo, Ana ob. Baša                                              9 sati

Za narod                                                              10,30 sati