Raspored sv. misa od 4. do 17. prosinca 2017.

Raspored sv. misa od 4. do 17. prosinca 2017.

Ž U P N E    O B A V I J E S T I

 

DAN BLAGDAN NAKANA
PONEDJELJAK, 4. 12. Na čast Krvi Kristove                                          6 sati

+ Luciano Bužleta                                             18 sati

UTORAK, 5. 12. Na čast Krvi Kristove                                          6 sati

+ ob. Brenko                                                      18 sati

SRIJEDA, 6. 12. Na čast Krvi Kristove                                          6 sati

+ Gracijela Gržetić; Anton Mate Jurman      18 sati

ČETVRTAK, 7. 12. Na čast Krvi Kristove                                          6 sati

+ Manda, ob. Kekez                                         18 sati

PETAK, 8. 12. Bezgrešno Začeće BDM Na čast Krvi Kristove                                          6 sati

+ Đani Černac                                                   18 sati

SUBOTA, 9. 12. + Ivan Milovan                                                    6 sati
NEDJELJA, 10. 12. Za narod                                                            10 sati
PONEDJELJAK, 11. 12.                                                                                6 sati

+ Milka Mužina                                                 18 sati

UTORAK, 12. 12.                                                                                6 sati
SRIJEDA, 13. 12. Sv. Lucija                                                                                6 sati

+ Jure Sesar                                                       18 sati

ČETVRTAK, 14. 12. + Josip, Giorgina, Bruno Filipić                         6 sati

+ Bruno, ob. Debeljuh, ob. Sanvincentin     18 sati

PETAK, 15. 12.                                                                                6 sati

+ Lucio, Zora Toffetti                                       18 sati

SUBOTA, 16. 12.                                                                                6 sati
NEDJELJA, 17. 12. Za narod                                                             10 sati

 

MISE ZORNICE U 6 SATI

NEDJELJNA MISA U 10 SATI