Restaurirano raspelo

Restaurirano raspelo

Iz crkve sv. Ivana ev. u Fažani završena je višemjesečna restauracija korpusa. Hvala restauratorima iz Zagreba na odrađenom poslu i župljanima na pomoći.