Sv. mise od 5. do 12. 12. 2021.

Sv. mise od 5. do 12. 12. 2021.

Sv. mise od 5. prosinca 2021. slave se ponovno u župnoj crkvi Sv. Kuzme i Damjana. Zahvaljujem se gospodinu Nenadu Baškaradu i njegovoj ekipi za sanaciji prezbiterija župne crkve. Hvala i Anti Jeleniću na donaciji farbe i farbanja cijele župne crkve zajedno s gospodinom Dragom Falamićem te svim župljanima koji su ovih dana pomogli da se crkva i njezin inventar detaljno očisti.

Najveći dio radova financirala je Općina Fažana na čemu se zahvaljujem cijeloj upravi Općine na čelu s gospodinom Radomirom Koračem na višegodišnjoj suradnji i sustavnom ulaganju u sakralne objekte. Hvala i Općinskom komunalcu na čelu s direktorom gospodinom Danijelom Ferićem na uređenju adventskog vijenaca i pomoći našeg Komunalca kod svih radova.

Hvala Marku Belasu i njegovoj ekipi na sanaciji mramornih anđela na glavnom oltaru župne crkve.

HVALA SVIMA! Sve na veću slavu Božju i na dobro ljudi!