Sv. mise za badnjak i Božić

Sv. mise za badnjak i Božić

Ž U P N E    O B A V I J E S T I

24. – 31. 12. 2017.

 

DAN BLAGDAN NAKANA
NEDJELJA, 24. 12. 4. nedjelja došašća

BADNJAK

Za narod                                                            10 sati

MISA POLNOĆKA                                          23 SATA

PONEDJELJAK, 25. 12. B O Ž I Ć Tiha misa                                                              9 sati

SVEČANA MISA                                               10 sati

UTORAK, 26. 12. Sv. Stjepan  + Stipo Šimunović, Anton, Tereza Kolić       10 sati
SRIJEDA, 27. 12. Sv. Ivan + Lino Černac                                                    18 sati
ČETVRTAK, 28. 12. Nevina Dječica   +Božica Ljubić                                                 18 sati
PETAK, 29. 12. + Marko Marijanović                                       18 sati
SUBOTA, 30. 12. + Nikola Đurkić                                                 18 sati
NEDJELJA, 31. 12. Misa zahvalnica Za narod                                                             10 sati

 

 

 

Sretan Božić i sveto porođenje Isusovo!