Ususret stotoj godišnjici rođenja bl. Miroslava Bulešića, 13. svibnja

Ususret stotoj godišnjici rođenja bl. Miroslava Bulešića, 13. svibnja

Dijecezanski postupak za proglašenje blaženim i svetim vlč. Miroslava Bulešića započeo je 24. travnja 1956. godine, odlukom biskupa Dragutina Nežića.

Svakog 24. u mjesecu Vicepostulatura bl. Miroslava organizira molitveni susret u crkvi u Valbandonu. Ovaj put nismo u mogućnosti, ali donosimo kratku meditaciju za ovaj dan i molitvu našem bl. Miroslavu Bulešiću za završetak pandemije.

Iz Duhovnog Dnevnika
„O moj Bože i moj Stvoritelju, daj mi da upoznam svoje određenje, svoj divni, časni i uzvišeni cilj, koji jest:“ Tebi da služim, u službi tako velikog i ujedno tako milostivog Gospodara kao što si Ti. Ali i pouči me, kako ću uvijek vršiti tvoju svetu Volju ne pazeći na svoju vlastitu želju, na svoje samoljublje, niti na svoju sjetilnost. Daj mi da tražim samo, ono što Ti hoćeš, i tako spasim svoju neumrlu dušu!
Djevice Marijo, Majko moja, daj mi pomoći u poznavanju volje Božje. Daj mi milost od Boga kojom mogu samo Bogu služiti i hvaliti ga. Daj da postanem vjeran službenik Božji. Da ne tražim sebe, nego samo Boga u svemu i u svima. Pomozi mi, pomozi. Svi sveti i svetice Božje, molite se Bogu za me! (30.8.1942.)

Litanije bl. Miroslava Bulešića, svećenik i mučenika
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste čuj nas.
Kriste usliši nas.
Oče nebeski, Bože! – Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, kruno sviju svetih,
Sveta Marijo, majko Božja, – moli za nas!
Blaženi Miroslave Bulešiću, – moli za nas!
Hrabri nasljedovatelju Kristov,
Štovatelju Isusova križa,
Svećeniče po Srcu Isusovu,
Uzorni častitelju blažene Djevice Marije,
Služitelju svete Majke Crkve,
Mučeniče svete krizme,
Neumorni svjedoče Božje ljubavi,
Revni navjestitelju Evanđelja,
Vjerni služitelju Isusova oltara,
Djelitelju Kristovih otajstava,
Čuvaru svetosti euharistije,
Uzore svećeničkog poslanja,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Uresu kreposna života,
Svjedoče mirne savjesti,
Prijatelju siromaha,
Učitelju djece i mladih,
Pastiru vjerničkih duša,
Podupiratelju kršćanskih obitelji,
Promicatelju duhovnih zvanja,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Svjetioniče u olujama života,
Ljubitelju istine,
Branitelju pravde
Promicatelju mira,
Tješitelju obespravljenih,
Molitelju za obraćenje grešnika,
Nasljedovatelju Isusove žrtve,
Zagovorniče istinske slobode,
Tješitelju nevino osuđenih,
Graditelju crkvenog zajedništva,
Uzore praštanja progoniteljima,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!
Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!
Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!
Smiluj nam se, Gospodine!
Moli za nas, blaženi Miroslave.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, Oče naš nebeski, Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika. Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.