Župne obavijesti

Župne obavijesti

Ž U P N E O B A V I J E S T I
5. – 18. 3. 2018.

DAN BLAGDAN NAKANA
PONEDJELJAK, 5.3. + Radojka Perković 18 sati
UTORAK, 6.3.
+ Anđelo Radin
+ Anton Pliško 18 sati
SRIJEDA, 7.3. + Igor, Marija, Petar Lanča 18 sati
ČETVRTAK, 8.3. + Foška, Ivan Štoković 18 sati
PETAK, 9.3. KRIŽNI PUT U 17.15 + Slavko Mrakovčić
+ Manuel, Božo, Đani, Martin Rabar 18 sati
SUBOTA, 10.3. + Justo Rudan, Josip Kostešić
+ Anđelo, Pjerina, Josip, Valentina Vitulić 18 sati
NEDJELJA, 11.3. Za narod 10 sati

PONEDJELJAK, 12.3. + ob. Hutinec, ob. Štoković 18 sati
UTORAK, 13.3. + Gracijano Belušić 18 sati
SRIJEDA, 14.3. + Ivan, Tatjana, Renata Mužina, ob. Puntar18 sati
ČETVRTAK, 15.3. + ob. Jelavić 18 sati
PETAK, 16.3. KRIŽNI PUT U 17.15 + Slavko Bogdan 18 sati
SUBOTA, 17. 3. Krštenje u 13 sati + Ivan, Snježana Kraljić, Živko Butković 18 sati
NEDJELJA, 18. 3. Za narod 10 sati

Svakog petka u korizmi
pobožnost Križnog puta u 17.15 sati.

Vjeronauk za:
KRIZMANIKE u četvrtak u 17 sati
PRVOPRIČESNIKE u nedjelju 11 sati.