Župne obavijesti

Župne obavijesti

ŽUPNE OBAVIJESTI
od 11. do 17. 11. 2019.

DAN                                            Župna događanja                                                    SV. MISA I NAKANA
PONEDJELJAK                                Sv. Martin                                                          Ana Marija Buždon Mesić
Antonia Bužleta; Kata Ljušanin                            18 sati

UTORAK                                                                                                                            Anastazija Šuran                                          18 sati

SRIJEDA                                    Župni zbor u 18 sati                                                             Luka Maurac                                            18 sati

ČETVRTAK                                  Sv. Nikola Tavelić                                                              Marijo Pavlišić                                          18 sati

PETAK                                                                                                                Ivan, Marica Brico; Marija, Ivan Krajnović
Ob. Lebo                                                            18 sati

SUBOTA                                                                                                                  Mate, Jozo, Mijat, Pero, Mare, Jela Pudić                  18 sati

NEDJELJA                                                                                                                       Zahvalnica                                                  8,30 sati

Aleksandra Sabadi                                                  10 sati

 

Župna kateheza za prvu pričest i krizmu nedjeljom u 10 sati